H-kullen 3 veckor

Övre raden: Heartbreaker, Hey Baberiba, Heather Honey
Undre raden: Hold Me Closer, Hazy Shade Of Winter, Heart Of Gold