Havanaisday’s Daydream Believer ”Bond”

Kommendörkapten Bond ur D-kullen tjänstgör i flottan (om jag förstod rätt).
Foto: Elisabeth Croon