Inoff på HågelbyParken 2018-05-10

Novas första utställning
.. som resulterade i en andra placering i klassen 6-9 månader & 1 HP