Roxy och social träning

I dessa tider får man tänka på avstånd
Roxy var i skriande behov av välordnad ringträning 🙂