Wilma uppfostrar

Wilma lär döttrarna vad som händer om man tar andras saker utan lov