Vi vill tacka för alla hälsningar (så här långt) från B-kullen som nyligen flyttade till sin egen flock

Bosse
Bob
Klara
Mia
Rocky