Veterinärbesök

Havanaisday’s vällde in på mottagningen hos veterinärpraktik för årliga sprutor
Nova kände sig något misstänksam inför besöket